ONLINE MENTAL COACHING PREP – Level 1

LETO 2019 - TÝŽDEŇ 03/08PRAKTICKÁ ČASŤ


01. DÝCHACIE CVIČENIE

01.01 Nádychy a výdychy so zadržiavaním dychu
1x denne, 20 minút

https://open.spotify.com/episode/0VOb7F7OlOlNGWKoP7MeYN?si=RSVUG3vgQw2QU-h1uV79iA

Postupujeme podľa inštrukcií. Cvičenie vykonávame v sede, nehýbeme sa pri ňom, sústredíme sa výlučne na dýchanie.


02. VEDOMÁ ČINNOSŤ

02.01. Dýchanie po prebudení, uvedomovanie si prebudeniaKeď sa zobudíme, než vstanem z postele, hneď ako si to uvedomíme, sa ešte po ležiačky 3x zhlboka naýchneme a vydýchneme. Z postele vstávam pomaly, uvedomujúc si to, najskôr sa otočíme na ľavý bok, následne pomaly zdvihneme trup a dokončíme proces posadenie sa, pomaly vstaneme.
02.02. Umývanie zubov
Denne, každé opakovanie min. 2 minúty
02.03. Jedlo
denne, obed
2 sústa úvodné a 2 sústa záverečné jeme tak, že si uvedomujeme, že jeme, ak nám príde myšlienka nejaká tak jej nevenujeme pozornosť a vrátime sa k jedlu.
Pohyb ruky, čo robí ruka, čo cítime pri tom v tele, vnímanie farieb, konzistencie, tvaru, vloženie do úst, pár sekúnd len držíme jedlo v ústach, potom ho minimálne 30x dôkladne prežujeme, prehltnutie, pozorujeme ako jedlo “cestuje” v našom tele, 3 pomalé intenzívne nádychy a výdychy, pokračujeme na ďalšie sústo, každú činnosť a celé uvedomovanie si procesu robíme dôkladne, pomaly, vedome, nikam sa neponáhľame.


03. DOPLNKOVÁ ČINNOSŤ

03.01. BODYSCAN
1x týždenne, Nedeľa, 52 minút

https://open.spotify.com/episode/45Huvtmu9XFOqUMorIdzDT?si=fHt111TURmyAzcJYEP7hTg

04. KARMA JOGA

04.01. DOBRÝ SKUTOK
4x týždenne, nezištne
nezištne znamená, že napríklad pomôžeme niekomu, kto pomoc potrebuje,  bez toho, aby on pred tým pomohol nám, či nám pomôcť môže v budúcnosti, bez ohľadu na sympatie.


Postupujeme podľa inštrukcíí. Cvičenie vykonávame v ľahu, so zatvorenými očami, v tme.


05. TEORETICKÁ PRÍPRAVA (podľa knihy OTVOR OČI)

05.01. Kapitola M05 Emócie - farby - zvuky, strana 55
05.02. Kapitola M20 MBSR, strana 81

Každú kapitolu su prečítame aspoň 2.
Ak knihu nemáš, napíš mi a pošlem Ti pdf.

DENNÍK


Z priebehu si píšeme denník podľa nasledovných špecifikácií. Každú nedeľu pred 22:00 tento odošleme vo forme hlásenia nasledovne:

Denník si píšeme priebežne, po každej činnosti, napriek tomu, že ho posielame až v nedeľu. Snažíme sa byť čo najstručnejsí, zároveň nevynechať nič podstatné a všetko dôležité upresniť.

Názov emailu: OMCC Meno Priezvisko 03/08
Adresát: d@eyeopener.info

01.01.  Opis na 2-4 riadky každého cvičenia zvlášť
02.01.  Opis na 1-2 riadky každého opakovania zvlášť
02.02.  Opis na 1-2 riadky každého opakovania zvlášť
02.03.  Opis na 1-2 riadky každého opakovania zvlášť
03.01.  Opis na 2-4 riadky
04.01.  1-2 riadky opis, čo som vykonal
04.02.  1-2 riadky opis, čo som vykonal
04.03.  1-2 riadky opis, čo som vykonal
04.04.  1-2 riadky opis, čo som vykonal
05.01.  2-4 riadky zhrnutie obsahu témy vlastnými slovami
     2-4 riadky ako mi môže byť táto informácia prospešná
     2-4 riadky ako túto informáciu implenetujem do života
05.02.  2-4 riadky zhrnutie obsahu témyvlastnými slovami
     2-4 riadky ako mi môže byť táto informácia prospešná
     2-4 riadky ako túto informáciu implenetujem do života
06.01.  Otázky k priebehu kurzu
07.01.  Pripomeinky, postrehy, poznámky ku kurzu

V opise uvádzame priebeh činnosti, zažité pocity - fyzické (pichanie, svrbenie, bolesť, pálenie, chvenie) rovnako i mentálne (emócie, myšlienky), ďalej tiež rušivé momenty, dôležité momenty priebehu činnnosti, jej priebeh.

Riadok je myslený riadok  jednej strany A4 vo Worde veľkosťou písma Arial 12. 
Rozsah je orientačný, je možné ho prispôsobiť podľa potrieb.

❤️