SÚŤAŽ

Súťaž o 15-dňový samorozvojový pobyt v období 01.02.2022 - 15.04.2022
Miesto pobytu : pobočka centra mentálnej prípravy vrcholových špotovcov a topmanažérov
Ban Kamala, 83150 Phuket, Thajsko

(výhra zahŕňa ubytovanie, stravu, pitný režim doplnkový program na 15 dní v hodnote 1.500 Eur)
(výhra zahŕňa kurzovné programu s Dagom Palovičom v hodnote 9.000 Eur)

VÝKON

- koncentrácia
- výdrž
- práca s myšlienkami
- prospešné reagovanie
- vonkajšie okolnosti

EMOČNÝ BALANS

- neprenášanie si vecí
(súkromie - práca)
- reagovane na emočné výlevy
(zákazník - kolega - klient)
- vedomé prenášanie pozornosti

KOMUNIKÁCIAs klientmi
so zákazníkmi
s kolegami

VÝHERCOVIA

1. Sabina Miháliková, Čáry
2. Kamil Tomáškin, Veľký Krtíš
3. Táňa Trnčáková, Dvorníky

GRATULUJEME!


Prvá výherkyňa podľa štatútu súťaže má právo vybrať dátum v danom rámci.
Zároveň môže toto právo prenechať víťazovi č. 2, prípadne ten ďalej výherkyni č.3


ZAUJÍMAVÉ TIPY DAGA PALOVIČA

Článok pre časopis FORBES - na tému prospešné a efektívne rozhodovanie

Rozhovor o živote u Petra Marcina v Neskoro večer od 23:53