"ZBIERKA PRE DAGA PALOVIČA"

OD 20.11.2022 SPÚŠŤAME ZBIERKU PRE DAGA PALOVIČA

SK83 8330 0000 0029 0237 6145, vedenom v peňažnom ústave Fio banka, a. s.,
Nazov zbierky: Zbierka pre Daga Paloviča

KDE PROSÍME ĽUDÍ S VEĽKÝM SRDCOM A VEĽKÝM KONTOM
nakoľko od začiatku projektu funguje na báze PRO BONO

aby pomohli Dagovi vykonávať jeho poslanie čo najlepšie ako sa len dá ...

Potrebujeme pre neho auto jednak na presun, koučingy, písanie kníh
auto
prerábka auta
protéza, mikročipová (cca 90.000 Eur)
opatrovateľská služba na 12 mesiacov
pokrytie nákladov mesačných

zapísaná do registra verejných zbierok pod registrovým číslom verejnej zbierky 000-2022-043987 na všeobecne prospešný účel ochrany zdravia, rozhodnutím MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
SEKCIA VEREJNEJ SPRÁVY MV SR ODBOR VŠEOBECNEJ VNÚTORNEJ SPRÁVY SVS-OVS2-2022/043987-002


DOTLAČILI SME PRE VÁS 4-TÝ RAZ "OTVOR OČI 1"
v kníhkupectvách je od januára 2023

Ak ju chcete aj s venovaním vyplňte dotazník:

KLIK SEM :-)

Kto prispeje nášmu OZ dar vo výške aspoň 15,- Eur,
tomu pošleme knižku aj s venovaním ako prejav vďaky ...

Kto prispeje nášmu OZ dar vo výške aspoň 45,- Eur,
tomu pošleme 3 knižky, ktoré môže niekomu darovať
a jednu knižku s venovaním pre neho :)

ALEBO JU NÁJDETE VO VAŠOM OBĽÚBENOM KNÍHKUPECTVE.

V 2023 VYJDE “OTVOR OČI 2” v prvej fáze needitovaná verzia, ktorú bude možné predobjednať a následne objednať len na našom webe tento rok ...


Projekt pozostáva z :

- rovnomennej knihy “OTVOR OČI”
- rovnomenného improvizovaného divadelného predstavenia “OTVOR OČI” o živote
- prednášok, workshopov, seminárov
- programov mentálneho koučingu:
  • koučing prostredníctvom online platformy
  • koučing pre vrcholových športovcov
  • koučing pre korporácie
  • program životného štýluWebhosting máme od: