MBSR - znižovanie stresu pomocou metódy všímavosti

Ide o online kurz realizovaný prostredníctom platformy ZOOM.

MBSR 10.1.-28.02. (17.01. - 07.03.)2022 - 8x pondelok večer 19:00 - 21:00

Ide o základný kurz programu mentálnej prípravy vrcholových športovcov.

Zámer účasti v kurze MBSR:
1. spoznávanie samého seba
2. učenie sa žiť naplno v prítomnom okamihu.


Ide o zážitkový kurz - primárne skúšanie techník v bežnom živote, pozorovanie samého seba, svojich rekacií, sekundárne doplnený o články a videá (po anglicky).

Je vhodná znalosť anglického jazyka, kvôli študijným materiálom, prípadne mať niekoho blízkeho, kto Ti pomôže s prekladom.

Časová náročnosť:
spolu online - pondelok večer cca 2 - 2,5 hodiny
sám naživo denne cca 35 minút

BENEFITY kurzu MBSR
  • Zníženie stresového zaťaženia
  • Zníženie emočného zaťaženia
  • Zníženie bolesti
  • Zvládanie každodenných životných výziev
  • Zvládanie rušivých prvkov
  • Plná prítomnosť
  • Život v prítomnom okamihu

Podmienky účasti

Kurz je určený pre osoby vo veku od 15 rokov.

Kurz je určený podporovateľom nášho občianskeho združenia.

Pred začiatkom kurzu:
Odporúčané "zápisné" je vo forme daru nášmu OZ od 200,- EUR vyššie.

Po ukončení kurzu:
Dobrovoľný dar nášmu OZ podľa toho, ako budeš cítiť :) Prostriedky používame na našu činnosť, prevádzku a rozvoj nášho centra, realizáciu projektov mentálnej prípravy, Dagove vzdelávanie na prestížnych svetových univerzitách a u renomovaných guru-ov.

Pokiaľ by si obdobný kurz s Dagom objednal komerčný subjekt, stál by 500 - 800 Eur / osoba, kvalitné online kurzy bez lektora zvyknú vo svete stáť 200-300 Eur. U nás máš k dispozícii osvedčeného lektora na spoločné sessions, plus je Dag k dispozícii počas celého kurzu v prípade otázok, pripomienok, postrehov. Dag Palovič kurz lektoruje bez nároku na odmenu.


Mám záujem o link prihlášky do kurzu.