MBSR - znižovanie stresu pomocou metódy všímavosti

Ide o online kurz realizovaný prostredníctom platformy ZOOM.

MBSR

Ide o základný kurz programu mentálnej prípravy určený pre vrcholových repre športovcov.

Zámer účasti v kurze MBSR:
1. spoznávanie samého seba
2. učenie sa žiť naplno v prítomnom okamihu.


Ide o zážitkový kurz - primárne skúšanie techník v bežnom živote, pozorovanie samého seba, svojich rekacií, sekundárne doplnený o články a videá (po anglicky).

Je vhodná znalosť anglického jazyka, kvôli študijným materiálom, prípadne mať niekoho blízkeho, kto Ti pomôže s prekladom.

Časová náročnosť:
spolu online - 1x týždenne večer cca 1 - 2 hodiny
sám naživo denne cca 40 minút

ako pristupuje k Mindfulness legendárny tréner NBA - PHIL JACKSON
držiteľ 11 prsteňov šampióna NBA:

https://www.oprah.com/own-super-soul-sunday/how-nba-coach-phil-jackson-taught-his-teams-mindfulness-...

https://m.youtube.com/watch?v=zJ9eGjgJagI

https://m.youtube.com/watch?v=cFDUy67Xtys

BENEFITY kurzu MBSR
  • Zníženie stresového zaťaženia
  • Zníženie emočného zaťaženia
  • Zníženie bolesti
  • Zvládanie každodenných životných výziev
  • Zvládanie rušivých prvkov
  • Plná prítomnosť
  • Život v prítomnom okamihu

Podmienky účasti

Kurz je určený pre osoby vo veku od 15 rokov.

Kurz je určený podporovateľom nášho občianskeho združenia.

Pred začiatkom kurzu:
Odporúčané "zápisné"  pre skupinový kurz je vo forme daru nášmu OZ od 700,- EUR (repre športovci od 500,-) vyššie.
Odporúčané "zápisné" pre individuálny kurz je vo forme daru nášmu OZ od 1700,-  (repre športovci od 1300,-) EUR vyššie.
(online verzie bez školiteľa nájdete vo svete od 300,- EUR/USD)

Po ukončení kurzu:
Dobrovoľný dar nášmu OZ podľa toho, ako budeš cítiť :) Prostriedky používame na našu činnosť, prevádzku a rozvoj nášho centra, realizáciu projektov mentálnej prípravy, Dagove vzdelávanie na prestížnych svetových univerzitách a u renomovaných guru-ov.

U nás máš k dispozícii osvedčeného lektora na spoločné sessions, plus je Dag k dispozícii počas celého kurzu v prípade otázok, pripomienok, postrehov. Dag Palovič kurz lektoruje bez nároku na odmenu.


Mám záujem o link prihlášky do kurzu.