Centrum mentálnej pripravy vrcholovych sportovcov

Z pešej zony v Bratislave do Hontianskych Trstan.

2019 02 TV MARKIZA, TELERANO