Adela - Trochu inak + STV2

od času 41:00

INFORMÁCIE K ZBIERKE

účet IBAN: SK83 8330 0000 0029 0237 6145, vedený v peňažnom ústave Fio banka, a. s.,
Názov zbierky: Zbierka pre Daga Paloviča

Zbierka je zapísaná do registra verejných zbierok pod registrovým číslom verejnej zbierky 000-2022-043987 na všeobecne prospešný účel ochrany zdravia, rozhodnutím 
MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
SEKCIA VEREJNEJ SPRÁVY MV SR ODBOR VŠEOBECNEJ VNÚTORNEJ SPRÁVY 
SVS-OVS2-2022/043987-002